Welkom bij
huisartsenpraktijk J. de Waard

Inschrijven

Nieuwe patiënten, die naar ons werkgebied toe verhuizen, zijn van harte welkom.
Ons werkgebied bestaat globaal uit de voormalige gemeente Kollumerland exclusief Munnekezijl.
Het werkgebied kan niet te groot zijn vanwege aanrijtijden bij visites.
Bij twijfel kunt u contact opnemen met mevrouw De Waard op (0511) 45 22 03.

Sinds juni 2009 is legitimatie in de zorg verplicht. Dit geldt voor iedereen: lees meer via de volgende link informatie van de rijksoverheid. Als u zich wilt laten inschrijven bij onze praktijk, kunt u het beste bellen met mevrouw De Waard op (0511) 45 22 03. Wij noteren uw gegevens en vragen u om langs te komen voor het ondertekenen van het inschrijfformulier en het registreren van uw zorgpas en geldige legitimatie.  Wij bieden altijd een kennismakingsgesprek aan met dokter De Waard.

Sinds april 2014 kunnen dossiers tussen huisartsen elektronisch worden uitgewisseld. Er gaat dan een bericht van de nieuwe huisarts naar de vorige huisarts. Wilt u bij uw vorige huisarts aangeven, dat de praktijk van dokter De Waard uw nieuwe huisarts is? Dan kunnen zij uw dossier elektronisch naar ons versturen.

Uitschrijven

Voor mensen, die de praktijk verlaten, geldt het omgekeerde: u kunt zich aanmelden bij een huisarts in uw nieuwe woonplaats. Dan ontvangen wij het signaal om het dossier elektronisch te verzenden.

Wel hebben wij uw toestemming individueel per persoon nodig voor overdracht van uw gegevens naar de nieuwe huisarts. Het gaat immers om de privacy van uw persoonlijke medische gegevens!

De meeste mensen maken gebruik van MijnGezondheid.net en MedGemak. Een berichtje via MGn of Medgemak is voor ons ook voldoende, omdat u dan via DigiD inlogt en uw identiteit daarmee vastgesteld is.

Als u twijfelt, kunt u een afspraak met de praktijkmanager maken om zelf de gegevens te raadplegen, die worden opgestuurd.

Dossier inzage

Het is mogelijk om uw eigen dossier te raadplegen en een elektronische kopie aan te vragen. Deze kan gepubliceerd worden in MijnGezondheid.net. Dan staat het de volgende dag voor u klaar. Inzage van uw dossier is voor uzelf bedoeld.

Vanaf zestien jaar is hebben ouders geen toegang meer tot de medische gegevens van hun kinderen. Dan ben je zelf verantwoordelijk. Tussen twaalf en zestien jaar zijn ouders en kinderen samen verantwoordelijk. Meer informatie staat op de website van de rijksoverheid.

Voor informatievoorziening voor bijvoorbeeld verzekeringen, rechtsbijstand voor letselschade en andere instanties geldt een andere procedure. De instantie zal u dan vooraf toestemming vragen voor het opvragen van gegevens.

Opname van gesprekken

De minister heeft in 2016 geadviseerd om gesprekken met een arts op te nemen. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Dat begrijpen wij. Als u van te voren meedeelt, dat u het gesprek wilt opnemen, dan kan een geluidsopname van de conclusie van het gesprek worden gemaakt, uitsluitend voor eigen gebruik.

Sinds juli 2020 heeft u recht op elektronische inzage in uw dossier. U kunt dan teruglezen wat er in uw dossier staat over de diagnose en behandeling.

Telefoonnummers

Telefoonnummers

(0511) 452 470 (zes lijnen)
(0511) 452 515 SPOED of kies 1 in het menu
Levensbedreigend?
(0511) 452 470 Keuze 1 in het menu

(0511) 452 103 receptenlijn
(0511) 452 203 administratie/organisatie

Avond en nacht van vijf tot acht, in weekenden en op feestdagen:

Dokterswacht Friesland 0900 – 112 7 112

    © 2024 Huisartspraktijk De Waard | Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Nextstep Design