Welkom bij
huisartsenpraktijk J. de Waard

Inschrijven

Nieuwe patiënten, die naar ons werkgebied toe verhuizen, zijn van harte welkom.
Ons werkgebied bestaat globaal uit de gemeente Kollumerland exclusief Munnekezijl.
Het werkgebied kan niet te groot zijn vanwege aanrijtijden bij visites.
Bij twijfel kunt u contact opnemen met mevrouw De Waard op (0511) 45 22 03.

Sinds juni 2009 is legitimatie in de zorg verplicht. Dit geldt voor iedereen: lees meer via de volgende link informatie van de rijksoverheid. Als u zich wilt laten inschrijven bij onze praktijk, kunt u het beste bellen met mevrouw De Waard op (0511) 45 22 03. Wij noteren uw gegevens en vragen u om langs te komen voor het ondertekenen van het inschrijfformulier en het registreren van uw zorgpas en geldige legitimatie.  Wij bieden altijd een kennismakingsgesprek aan met dokter De Waard.

Sinds april 2014 kunnen dossiers tussen huisartsen elektronisch worden uitgewisseld. Er gaat dan een bericht van de nieuwe huisarts naar de vorige huisarts. Wilt u bij uw vorige huisarts aangeven, dat de praktijk van dokter De Waard uw nieuwe huisarts is? Dan kunnen zij uw dossier elektronisch naar ons versturen.

Uitschrijven

Voor mensen, die de praktijk verlaten, geldt het omgekeerde: u kunt zich aanmelden bij een huisarts in uw nieuwe woonplaats. Dan ontvangen wij het signaal om het dossier elektronisch te verzenden.

Wel hebben wij uw toestemming individueel per persoon nodig voor overdracht van uw gegevens naar de nieuwe huisarts. Het gaat immers om de privacy van uw persoonlijke medische gegevens! Als u twijfelt, kunt u een afspraak met de praktijkmanager maken om zelf de gegevens te raadplegen, die worden opgestuurd.

Dossier opvragen

Het is mogelijk om uw eigen dossier te raadplegen en een kopie op te vragen. Inzage van uw dossier is voor uzelf bedoeld.

Voor informatievoorziening voor bijvoorbeeld verzekeringen, rechtsbijstand voor letselschade en andere instanties geldt een ander tarief. De instantie zal u dan toestemming vragen voor het opvragen van gegevens.

Opname van gesprekken

De minister heeft in 2016 geadviseerd om gesprekken met een arts op te nemen. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Dat begrijpen wij. Als u van te voren meedeelt, dat u het gesprek wilt opnemen, dan kan een geluidsopname van de conclusie van het gesprek worden gemaakt, uitsluitend voor eigen gebruik.

Telefoonnummers

Telefoonnummers

(0511) 452 470 (zes lijnen)
(0511) 452 515 SPOED
Levensbedreigend?
Bel het alarmnummer: 112

(0511) 45 2103 receptenlijn
(0511) 45 2203 administratie/organisatie

Avond en nacht van vijf tot acht, in weekenden en op feestdagen:

Dokterswacht Friesland 0900 – 112 7 112

    © 2022 Huisartspraktijk De Waard | Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Nextstep Design