Welkom bij
huisartsenpraktijk J. de Waard

Klachtenregeling

In januari 2016 is de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)  van kracht geworden. In 2017 is er een nieuwe landelijke organisatie voor het melden van klachten en geschillen. Wij zijn aangesloten bij SKGE. Op hun website vindt u verdere formulieren en werkwijze.  U heeft de mogelijkheid contact op te nemen met een klachtenfunctionaris als u er met de praktijk niet uit komt.

Onze praktijk heeft een systeem voor het melden van klachten en incidenten. U kunt bij de assistente aangeven, dat er iets misgegaan is. Wij vinden het jammer als er iets gebeurt waar u niet tevreden over bent, maar wij vinden het niet erg, dat u dit kenbaar maakt. Hiervan kunnen wij leren en er voor zorgen, dat het een volgende keer voorkomen wordt.

Komt u er met de assistente niet uit, of heeft u een klacht over een assistente of andere praktijkmedewerker, dan kunt u dit melden bij de huisarts of de praktijkmanager. Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht voor organisaties om een klachtenfunctionaris te hebben. Hiervoor zijn wij vanaf 1 januari 2017 aangesloten bij SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). Uiteindelijk is er ook nog het Landelijk Meldpunt Zorg, die nauw samenwerkt met de Inspectie Gezondheidzorg.

Kwaliteit

Onze praktijk doet mee aan het keurmerk voor kwaliteit in de huisartsenpraktijk van NPA. NPA staat voor NHG-Praktijkaccreditering. De NHG is het wetenschappelijk instituut voor de huisartsenzorg en zorgt voor richtlijnen en standaarden. NPA is een zelfstandige organisatie, die toeziet op de kwaliteit in huisartsenpraktijken. Eenmaal per drie jaar komt een hoofdauditor van NPA langs in de praktijk. Op 28 maart 2018 is de praktijk weer in orde bevonden. De mening van de patiënten over de praktijk wordt eens per drie jaar gepeild. Binnenkort kan uw mening weer gevraagd worden via de enquête.

 

    © 2023 Huisartspraktijk De Waard | Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Nextstep Design