Welkom bij
huisartsenpraktijk J. de Waard

Spreekuren

U kunt een afspraak maken voor het spreekuur van de huisarts, verpleegkundige, praktijkondersteuner GGZ of de assistente. Op maanddag is het mogelijk een afspraak te maken bij de Praktijkondersteuner Jeugd.

Voor een aantal handelingen kunt u terecht bij de assistente. Voor begeleiding van chronische aandoeningen zijn er spreekuren bij de praktijkverpleegkundigen. De praktijkondersteuner GGZ heeft spreekuur voor klachten op geestelijk gebied. De praktijkondersteuner Jeugd heeft spreekuren voor jeugd tot en met 17 jaar en hun ouders.

Als u niet naar de praktijk kunt komen, kunt u een visite aanvragen. De huisartsen leggen meestal visites af tussen ongeveer half elf en twaalf uur. U kunt de visite aanvragen bij de assistente, bij voorkeur tussen acht en tien uur. Voor veel klachten en aandoeningen heeft de huisarts betere mogelijkheden op de praktijk tot zijn beschikking.

Huisartsen

Op maandag is het meestal het drukst, daarom is er op maandag een extra huisarts. Onze praktijk is opleidingspraktijk. In het kader van de opleiding tot huisarts is er vaak een eerstejaars of derdejaars AIOS (arts in opleiding tot specialist). Hij of zij spreekuur houdt in de praktijk. De spreekuren lopen parallel met de huisarts. Wekelijks hebben ze een gezamenlijk spreekuur op maandagmiddag. Bij de huisarts kunt u terecht voor de gebruikelijke consulten. Daarnaast doen dokter De Waard en dokter Tiessen oogonderzoeken in de huisartsenpraktijk, bijvoorbeeld ook de periodieke controle van de ogen als u diabetes heeft. Echografie is ook mogelijk op de praktijk.

Assistente-spreekuur

Elke ochtend heeft de assistente spreekuur tussen half elf en half twaalf. U kunt een afspraak maken via de MedGemak app of MijnGezondheid.net.

De assistente voert een aantal handelingen volgens de protocollen en werkafspraken met de huisarts uit op het spreekuur. De huisarts is eindverantwoordelijk, de assistente heeft haar eigen verantwoordelijkheid binnen de grenzen van de afspraken en protocollen. Zij is hiervoor opgeleid en wordt regelmatig getoetst. De huisarts is altijd beschikbaar voor overleg.

Het gaat om de volgende handelingen:

 • Het toedienen van injecties in opdracht van huisarts of specialist
 • Het verwijderen van hechtingen
 • Wratten op handen of voeten aanstippen met stikstof of zuur. Zij geeft ook instructies voor het zelf behandelen van wratten.
 • Uitstrijkjes bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • Hartfilmpje (ECG) op indicatie van de huisarts
 • Oren uitspuiten zonder verdere klachten van het gehoor of pijn
 • Een deel van de keuring voor het rijbewijs: meten van de bloeddruk, glucose en testen van het gezichtsvermogen
 • Zwachtelen van de benen bij een open wond. De huisarts kan de wond aan het been tussendoor beoordelen.

Praktijkverpleegkundige

De praktijkverpleegkundigen/praktijkondersteuners somatiek hebben spreekuren voor begeleiding van chronische aandoeningen:

 • Diabetes type 2, die niet wordt behandeld door de specialist.
 • Hart- en vaatziekten: de praktijkondersteuner kan u begeleiden volgens protocollen van Ketenzorg Friesland. Dat kan als u in het verleden een aandoening heeft gehad op het gebied van hart- en vaatziekten. Een andere reden kan een verhoogd risico zijn op hart- en vaatziekten door een te hoge bloeddruk of cholesterolwaarde.
 • Longaandoeningen: als u astma heeft of COPD óf als de huisarts denkt dat dit zo zou kunnen zijn, dan kan de praktijkondersteuner u hierin begeleiden.
 • Kwetsbare ouderen: de praktijkondersteuner bezoekt ouderen thuis om in kaart te brengen op welk gebied verder medisch noodzakelijke of andere hulp geboden is.
 • Stoppen met roken: wilt u stoppen met roken? Dan kun een afspraak maken.

Praktijkondersteuner GGZ

De praktijkondersteuner GGZ heeft spreekuren voor klachten van psychische aard. Dit kunnen klachten zijn op het gebied van angst, depressie, rouw, relatie, gezin, stress, werk en andere gebieden. Zij kan een luisterend oor bieden, het probleem bespreken en verhelderen, adviezen geven, testen, ondersteunen, begeleiden, behandelen, werken aan preventie en doorverwijzen.

  © 2024 Huisartspraktijk De Waard | Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Nextstep Design