Welkom bij
huisartsenpraktijk J. de Waard

Spreekuren

U kunt een afspraak maken voor het spreekuur van de huisarts, verpleegkundige (praktijkondersteuner) of de assistente. Op maandag is het meestal het drukst, daarom is er op maandag een extra huisarts. Onze praktijk is opleidingspraktijk: in het kader van de opleiding tot huisarts is er vaak een eerstejaars of derdejaars AIOS (arts in opleiding tot specialist), die spreekuur houdt in de praktijk. De spreekuren lopen parallel met de huisarts. Wekelijks hebben ze een gezamenlijk spreekuur op maandagmiddag.

De huisarts heeft dagelijks spreekuur:
– tussen acht en tien uur
– tussen half twee en drie uur
–  van half vijf tot vijf uur.
Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten.
Op maandag is de praktijk langer geopend voor spreekuren. We beginnen dan om half acht. Er is ook een avondspreekuur van vijf tot zeven uur.

Afspraak maken

Tussen 8 en 9 uur ’s ochtends zijn er twee assistentes. Via www.mijngezondheid.net en de MedGemak-app kunt u 24 uur per dag een afspraak maken in de agenda van de medewerkers van de praktijk.

Visites

De huisarts legt meestal visites af tussen ongeveer half elf en twaalf uur. U kunt de visite aanvragen bij de assistente, bij voorkeur tussen acht en tien uur. Voor veel klachten en aandoeningen heeft de huisarts betere mogelijkheden op de praktijk tot zijn beschikking.

Assistente-spreekuur

De assistente heeft dagelijks haar eigen spreekuur tussen half twee en drie uur. Op maandag zijn er meer mogelijkheden.

Dit gebeurt volgens protocollen, de huisarts blijft eindverantwoordelijk.

De assistente heeft een eigen spreekuur voor

– het geven van injecties na afstemming met de huisarts
– het verwijderen van hechtingen
– het uitspuiten van oren zonder verdere klachten van gehoor of pijnklachten
– behandeling van wratten. Zij geeft instructie voor zelfbehandeling en stipt zo nodig de wratten aan.
– het maken van uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
– een deel van de keuring voor het rijbewijs, zoals het meten van bloeddruk, nakijken van urine en controle van gezichtsvermogen.
– controle volgens protocol van de bloeddruk voor mensen, die bekend zijn met een hoge bloeddruk of andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten.
– zwachtelen benen. De huisarts kan de wond aan het been tussendoor beoordelen.
Op verzoek van de huisarts maakt de assistente zo nodig een hartfilmpje (ECG).

Praktijkondersteuners

De huisarts zal u in overleg verwijzen naar het spreekuur van de praktijkondersteuners.

De praktijkondersteuners somatiek hebben spreekuren voor controle van chronische aandoeningen:
– Diabetes type 2, die niet wordt behandeld door de specialist.
– Hart- en vaatziekten: de praktijkondersteuner controleert uw bloeddruk volgens protocol als u in het verleden een aandoening heeft gehad op het gebied van hart- en vaatziekten.
– Longaandoeningen: als u astma heeft of COPD óf als de huisarts denkt dat dit zo zou kunnen zijn, dan kan de praktijkondersteuner onderzoek doen naar de functie van uw longen.
– Kwetsbare ouderen: de praktijkondersteuner bezoekt ouderen thuis om in kaart te brengen op welk gebied verder medisch noodzakelijke of andere hulp geboden is.

Gea van der Zwaag is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.
Sytske de Vries is aanwezig op dinsdag en woensdag en eens per maand op donderdag.

De praktijkondersteuner GGZ heeft spreekuren voor klachten van psychische aard. Dit kunnen klachten zijn op het gebied van angst, depressie, rouw, relatie, gezin, stress, werk en andere gebieden. Zij kan een luisterend oor bieden, het probleem bespreken en verhelderen, adviezen geven, testen, ondersteunen, begeleiden, behandelen, werken aan preventie en doorverwijzen.

Margreet de Groof heeft op maandag spreekuur.

    © 2022 Huisartspraktijk De Waard | Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Nextstep Design