Welkom bij
huisartsenpraktijk J. de Waard

Actueel: Opt-in

27-10-2013

Opt in betekent, dat u toestemming geeft aan uw huisarts om uw dossier op de Dokterswacht in te laten zien door de dienstdoende huisarts. Tot 1 januari 2013 was de hoofdregel, dat u geacht werd in te stemmen met inzage. Vanaf 1 januari 2013 kan dit alleen met uw toestemming! Het  is het mogelijk uw toestemming bij de huisarts in het dossier te registreren. Ook als u niet akkoord bent met inzage door de Dokterswacht, dan is het verstandig om dit te registreren. Elke keer wanneer u van gedachten verandert, dan kunt u dit laten registreren.

Vanaf 2010 zijn er steeds weer nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch patiëntendossier. Na de politieke discussie is door VZVZ de uitwisseling van patiëntgegevens via het Landelijk Schakelpunt uitgewerkt. VZVZ is opgericht op initiatief van de patiëntenfederatie NPCF, de huisartsenorganisatie LHV, de huisartsenpostenkoepel VHN, de apothekersorganisatie KNMP, de NVZ voor de ziekenhuizen en NICTIZ, het instituut voor samenwerking op het gebied van ICT in de Zorg.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor registratie:

– persoonlijk: registreren tijdens uw bezoek aan de praktijk voor een afspraak
– schriftelijk: dit toestemmingsformulier invullen en inleveren op de praktijk
– via internet: via de website van VZVZ  of op www.ikgeeftoestemming.nl uw toestemming met DigiD registreren

Wij willen graag zoveel mogelijk registreren of u wel of niet akkoord gaat met inzage van uw dossier op de Dokterswacht.  Daarom stellen wij het op prijs om via één van bovenstaande mogelijkheden uw standpunt te vernemen!

 

    © 2024 Huisartspraktijk De Waard | Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Nextstep Design