Welkom bij
huisartsenpraktijk J. de Waard

Actueel: Telefoon

20-06-2024

Bereikbaarheid

Voor spoed kunt u ons tijdens openingstijden zonder tussenkomst van een meldtekst bereiken op het rechtstreekse spoednummer (0511) 452 515.
Wij werken aan een goede bereikbaarheid tijdens openingstijden.
Voor afspraken en medische vragen kunt u 24 uur per dag gebruik maken van onze digitale bereikbaarheid.

Telefoon

De leverancier van de telefooncentrale heeft beloofd om een verbeterde versie van het telefoonsysteem met terugbelmogelijkheid te realiseren. Wij zijn blij met de mogelijkheden MedGemak en MijnGezondheid.net waar u al veel gebruikt van maakt. Zo komen er veel minder telefoontjes binnen.  Dan blijft de praktijk bereikbaar voor als het echt nodig is.

Het belangrijkste om goede bereikbaarheid te houden is het aantal telefoontjes zo beperkt mogelijk te houden. En als het echt nodig is, houd dan het gesprek zo kort en zakelijk mogelijk.

Moet Ik Naar De Dokter

Op de website Moet Ik Naar De Dokter (MINDD) kunt u opzoeken of u echt naar de dokter moet. De dokterswacht werkt nu ook met deze app. Zij vragen of u eerst de app wilt gebruiken voordat u belt. In de MedGemak-app wordt dit ook gevraagd.

Assistentes

Er zijn nu standaard twee assistentes iedere ochtend van acht tot half tien.
Op maandag zijn er meer assistentes omdat het na het weekend altijd drukker is.
Van half tien tot half elf overleggen de assistentes met de artsen over de vragen.
Na half elf zijn de assistentes bezig met spreekuren en andere taken.

Portal en App

Voor de assistentes betekent het minder telefoontjes, voor u betekent het dat u 24 uur per dag uw kunt vragen stellen en afspraken maken. Naast de 24-uurs beschikbaarheid kunt u het antwoord op uw vragen en de adviezen terug lezen in uw eigen online dossier.

Antwoord op uw vraag wordt via de MedGemak-app en het de portal www.mijngezondheid.net naar u gestuurd, zodat u het antwoord terug kunt lezen. Na vier uur kunt u eventueel terugbellen als het niet lukt om het antwoord via app of portal op te halen.

U kunt ons 24 uur per dag digitaal bereiken voor afspraken, vragen, uitslagen en het opvragen van uw dossier. Meer dan 80% van onze patiënten kan gebruik maken van de mogelijkheden van de MedGemak app en MijnGezondheid.net. Uit de patiëntenquête blijkt dat veel mensen daar goed mee overweg kunnen en er graag gebruik van maken.

Wij zijn altijd benieuwd naar uw ervaringen. U kunt die doorgeven aan de assistente. U kunt ook met de praktijkmanager bellen op (0511) 452 203.

    © 2024 Huisartspraktijk De Waard | Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Nextstep Design