Welkom bij
huisartsenpraktijk J. de Waard

Actueel: Uitkomst patiëntenenquête

23-06-2024

In april heeft u onze praktijk gewaardeerd door mee te doen aan de enquête. Het resultaat willen wij graag met u delen. Heel hartelijk dank voor uw deelname!

Wat doen we met de resultaten?

U gaf aan, dat de wachtkamer op enkele punten verbeteringen verdient: stoelen, leesmateriaal en speelhoekjes zijn in coronatijd beperkt. Dat hadden we al lang weer kunnen aanpassen. Daar gaan we de komende tijd ons best voor doen!

Bij de andere punten uit de enquête, zoals telefonische bereikbaarheid en de organisatie van de spreekuren, scoort de praktijk over het algemeen iets beter dan andere huisartsenpraktijken die deelnemen aan het keurmerk van NPA.

Ook daar hebben we wel verbeterpunten in gevonden: gesprekken aan de balie zijn te horen in de wachtkamer, huisartsen worden wel eens tijdens het spreekuur geraadpleegd voor overleg.

Aan de balie vinden zo weinig mogelijk gesprekken plaats. Er is geen werkplek voor een assistente aan de balie. Het doel daarvan is, dat uw privacy zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. Er is een bordje bij de balie om aan te geven dat u het beste kunt bellen over vragen. De assistentes hebben vanuit hun professionele achtergrond de verantwoordelijkheid om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. U kunt daarbij helpen door uw vragen telefonisch te stellen.

Het team gaat aan de slag met het zo ongestoord mogelijk laten verlopen van het spreekuur. We willen wel graag, dat in geval van spoed (bijvoorbeeld een hartaanval of een hersenbloeding) de assistente met de huisarts kan overleggen. Als opleidingspraktijk moet de huisarts in opleiding in geval van twijfel de huisarts-opleider kunnen raadplegen. Opleiders, huisartsen in opleiding en assistentes gaan hier met elkaar over in gesprek om dit tot een verantwoord minimum te beperken.

Opmerkingen

Verder zijn wij heel blij met uw losse opmerkingen: bijvoorbeeld het feit dat de enquête niet vraagt naar  uw mening over digitale opties, terwijl die door u zeer gewaardeerd worden!

Als u uw vragen digitaal stelt en zelf uw afspraken inplant, scheelt dat heel veel telefoontjes, waardoor de bereikbaarheid van de telefoon goed blijft. We nemen uw opmerkingen over bandjes van de praktijk serieus en kijken hoe we deze het beste zo kort mogelijk kunnen houden. Opmerkingen over de wachtkamer nemen we zeker mee in het verbeterplan.

De beschikbaarheid van huisartsen in Friesland is niet overvloedig. Er zijn veel vacatures, de gemiddelde leeftijd van huisartsen is hoog, er stoppen de komende jaren veel huisartsen. Dat u niet altijd bij de ‘eigen’ huisarts terecht kunt zal niet altijd te voorkomen zijn. We streven naar een goede invulling met waarnemers zolang wij de vacature voor een extra huisarts nog niet hebben kunnen vervullen.

Het doet ons goed om de hoge waardering te zien voor dokter De Waard en dokter Tiessen. Wij hopen per 1 september weer een extra huisarts in de praktijk te kunnen begroeten. Dokter De Waard kan als hij drie dagen per week kan werken nog wel een aantal jaren mee…

    © 2024 Huisartspraktijk De Waard | Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Nextstep Design