Welkom bij
huisartsenpraktijk J. de Waard

Missie

Huisartsenpraktijk De Waard streeft naar het leveren van professionele huisartsenzorg in brede zin volgens de wetenschappelijke landelijke standaarden en richtlijnen van de beroepsgroep, in de plattelandsomgeving van Kollum en omstreken. De uitgangspunten voor onze missie zijn gelijkwaardigheid van individuen en het aanreiken van mogelijkheden om zelf goede beslissingen over gezondheid en behandelingen te nemen binnen de context van professionele huisartsgeneeskundige standaarden.

Visie

Wij dragen graag bij aan de huisartsgeneeskundige zorg in ons werkgebied door:

 • Het leveren van professionele zorg afgestemd op de behoefte van de cliënt/ patiënt
 • Goed werkgeverschap door goede arbeidsverhoudingen en aandacht voor scholing en ontwikkeling en aandacht voor de individuele bevoegde en bekwame medewerkers.
 • Continuïteit in de lokale eerstelijnszorg door een duurzaam gezonde bedrijfsvoering.

 

Beleidsdoelstellingen

Doelstellingen 2020 – 2025:

 • Behoud van arbeidsvreugde en bewaken en zo mogelijk reduceren individuele werkdruk
 • Voortdurende aandacht voor scholing in het belang van professionaliteit, teambuilding en arbeidsvreugde.
 • Implementeren van digitale mogelijkheden in de communicatie met patiënten en tussen zorgverleners.
 • Verder werken in de context van maatschappelijke verantwoordelijkheden met de lokale zorgaanbieders en de gemeente, uitgaande van continuïteit van de huisartsenzorg in deze krimpregio.
 • Optimaliseren van de geboden zorg voor patiënten met chronische aandoeningen en ouderenzorg
 • Aandacht voor overgang, overdracht en overdraagbaarheid van de patiëntenzorg en de praktijk in de tijd na 2025

  © 2024 Huisartspraktijk De Waard | Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Nextstep Design